دوره آموزش فیلمنامه نویسی

moviescript - دوره آموزش فیلمنامه نویسی

فهرست دوره آموزش فیلمنامه نویسی

 

آموزش فیلمنامه نویسی: قسمت اول

 • مقدمه

آموزش فیلمنامه نویسی: قسمت دوم

 • ارزیابی فکر اولیه
 • آیا فیلمنامه قلاب دارد؟

آموزش فیلمنامه نویسی: قسمت سوم

 • آیا داستان بحث انگیز است؟
 • آیا داستان بدیع است؟
 • آیا داستان مفهوم خاصی دارد؟
 • آیا کشمکش خوبی دارد؟

آموزش فیلمنامه نویسی: قسمت چهارم

 • آیا داستان پایانی قاطع و مشخص دارد؟
 • آیا انتخاب بازیگر برای بازی در فیلم ساده است؟
 • آیا داستان ارزش بصری دارد؟
 • آیا شخصیت پردازی را خوب انجام داده اید؟
 • فهرست ارزیابی فیلمنامه

آموزش فیلمنامه نویسی: قسمت پنجم

 • ساختاربندی طرح
 • ساختار سه پرده ای

آموزش فیلمنامه نویسی: قسمت ششم

 • پرده اول: شروع
 • پرده دوم: میان
 • پرده سوم: پایان

 

ادامه دارد …

اینستاگرام ما تلگرام ما
// //