آموزش زبان انگلیسی آنلاین فرالن

 مقایسه فیلم The Village (دهکده) 2004 و فیلم Glass (شیشه) 2019

photo 2020 05 13 02 29 35 -  مقایسه فیلم The Village (دهکده) 2004 و فیلم Glass (شیشه) 2019

هر چیز شکست بخورد، عشق شکست نمی خورد. عشق نه به معنای رایج آن.به معنای ام نات شیامالان!

هنوز دهکده مهم ترین فیلم شیامالان است. فیلمی که در بستر رمز و راز، نمادهای عشق و جنون را به تصویر می کشد.شیامالان که سینمای مرموز خود را دارد در دهکده از همیشه مرموزتر است.

شیامالان دهکده را سال ۲۰۰۴ و شیشه را سال ۲۰۱۹ ساخت.اما حرفی را که در شیشه به دنبال گفتن آن بود در دهکده به مراتب بهتر گفته بود. در واقع به اعتقاد بنده شیامالان با شیشه سقوط کرد.

هر دو فیلم یک مفهوم کلیدی را دنبال می کنند. “شما قوی هستید و نباید پذیرید که نمی توانید”

در دهکه مردم یک عقیده خرافی تحت عنوان شوم بودن را پذیرفته اند و به جنگ با هیولایی که آرامششان را برهم زده نرفته اند.در حالی که هیولایی در کار نیست و آنها از یک مجنون ضعیف ترسیده اند. کافیست یکبار برخیزی و ببینی هیولایی که از او می ترسی چه اندازه قوی است‌. آنگاه میبینی که به چه سادگی فرو می ریزد.

photo 2020 05 13 02 29 32 -  مقایسه فیلم The Village (دهکده) 2004 و فیلم Glass (شیشه) 2019

عشق، دختر نابینا را وادار می کند به جنگ با این هیولا برود. و این هیولای سمج تنها با ایستادگیِ دختری که نماد صداقت و پاکی در فیلم است، فرو میریزد. قدرت واقعی قدرت عشق است.شیامالان به زیبایی تفاوت عشق و جنون را در این فیلم به نمایش گذاشته.دختر و پسری که صادقانه همدیگر را دوست دارند.پسر شخصیتی عاقل و پخته دارد و از حتی به احساسات بچگانه خواهرِ معشوقه خود جواب منفی می دهد و فرق عشق و هوس را در می یابد. در مقابل دختر نیز عاشقی دارد که همان هیولای فیلم است و دختر هم عشق او را باور نمی کند و آن را جنونی کودکانه می بیند.

عشق لزوما بری از عقل نیست و در نهایت عشق به کمک عقل، جنونی پوچ و شیطانی را شکست می دهد. دختر به جنگ هیولا می رود چرا که باور دارد عشق او قوی تر از این شیطان خیالی است.

پدرِ دختر با وجود نابینا بودنش وقتی شخصیت مصمم دختر خود را می بیند، در می یابد کلید ماجرا دست اوست. چرا که او هم معشوقه ای در حال مرگ دارد و هم صادق ترین فرد دهکده است. در طول فیلم صبوری و فداکاری و پاکی دختر با شخصیت پردازی بی نظیر کارگردان به زیبایی به نمایش گذاشته شده.

اما شیشه!

در شیشه کارگردان به زیرکی به ما می فهماند خیلی از اوقات دانشمندان دروغ های خرافی خود را تحت عنوان علم به ما تلقین می کنند در شیشه مفهومی خرافی در کار نیست.اما دروغ های دانشمندان و روانپزشکانی که در فیلم حضور دارند کمتر از خرافات به قهرمانان فیلم صدمه نمی زند.

هیولا در شیشه کاملا با مفهوم هیولا در دهکده متفاوت است. هیولا در دهکده منجی است. در مقابل دست های پنهانِ سرکوب گران ایستادگی می کند و به فکر عصیان علیه نظمی دیکتاتوری و تحمیلی است.

photo 2020 05 13 02 29 27 -  مقایسه فیلم The Village (دهکده) 2004 و فیلم Glass (شیشه) 2019

در شیشه هم مانند دهکده کارگردان به دنبال انتقال این مفهوم است که :((اجازه نده باور غلط، تو را زمینگیر کند.تو می توانی و هیچ کس مانعت نمی شود، تنها اگر خودت را باور داشته باشی)).در فیلم شیشه گروهی مامور شده اند که به افرادی که توانایی های خارق العاده دارند این مفهوم را تلقین کنند که شما معمولی هستید. رویاهای خود را فراموش کنید. این افراد معمولی نبودند اما فقط معمولی بودن خود را باور کردند.و یک باور آنها را مغلوب کرد. تنها با یک باور غلط تمام نیروهای خارق العاده آنها از بین رفت. تمام استعداد خیلی از ما با یک باور غلط نابود شده .

فراموش نکنیم شیامالان از جنس شرقی هاست. او این مفهوم و باورِغلط و عدم اعتماد به نفس در مقابل غربی ها را در جوامع شرقی حس کرده است. و کامل پیداست تمایل بسیاری دارد که در گوش شرقی ها فریاد بزند:((شما می توانید)).

سال های زیادی است که پژوهشگران و جامعه شناسان زیادی به دنبال رساندن پیام خود به گوش مردم‌هستند که مراقب رسانه ها باشید.آنها با برنامه های بسیار دقیق، شبیه چیزی که در شیشه دیدیم تلاش می کنند شما را به زانو درآورده و تسلیم کنند.

photo 2020 05 13 02 29 30 -  مقایسه فیلم The Village (دهکده) 2004 و فیلم Glass (شیشه) 2019

در شیشه روانپزشکی مهربان در نهایت به عنوان جاسوسی بی رحم لو می رود. سکانسی که پیام خود را به افراد حاضر در رستوران می رساند اوج قدرت شیامالان است. گروهی که منتظر نتیجه اند. و مخاطب وقتی می فهمد قهرمان های فیلم فریب خورده اند و قدرت های خود را نادیده گرفته اند حس همذات پنداری می کند.

شاید بعد از فیلم مخاطب به راحتی جمله ی :((تو نمی توانی)) را از سوی دیگران باور نکند. به نظر هر دو فیلم در انتقال پیام خود موفق بوده اند

دهکده از ما می خواهد قدرت خودمان را که از عشق تغذیه می کند باور داشته باشیم. و نشان می دهد هر آنچه از آن می ترسیم پوچ و ضعیف است اگر که ما نیرومند بایستیم.

شیشه از ما می خواهد مغلوب تلقین های منفی نشویم.این دیگران هستند که باید از حقیقت وجود ما بترسند نه ما از دروغ های دیگران.

دهکده از ما می خواهد باور داشته باشیم که:((ما می توانیم)).شیشه از ما می خواهد باور نداشته باشیم که:((ما نمی توانیم))

در دهکده عشق دختر به پسر منجی پسر می شود و در شیشه پسر در دام عشق به دختر گرفتار و وارد تله می شود.در هر صورت چیزی که هر دو فیلم به آن اشاره دارد نیروی عشق است.این تویی که می توانی مخرب یا سازنده بودن آن را نشان دهی .

photo 2020 05 13 02 29 17 -  مقایسه فیلم The Village (دهکده) 2004 و فیلم Glass (شیشه) 2019

در دهکده دختر برای نجات، پیام خود را به بیرون ازدهکده می برد و وجود خود را به آن طرف  مرزهای دهکده می رساند و در شیشه معشوقه و مادر قهرمانان برای شکستن این مرزها از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.

شیشه ریتم تندتری دارد و سعی کرده هیجان مخاطب را برانگیزد شاید به همین خاطر محتوا درین فیلم کمرنگ تر به نظر می رسد.در واقع شیامالان مفهوم فریب با فیلم جدید خود از دهکده به مدرنیته آورد و آن را با فضای سال های اخیر تطبیق داد‌.

قطعا دهکده فیلمی  قوی تر است، پیرنگ محکم تری دارد، ماجرایی باورپذیرتر دارد و در انتقال عشق به مخاطب موفق تر است. شخصیت پردازی بسیار دقیق و اثر آن ماندگار تر است. شیشه سال دیگر فراموش می شود اما  دهکده هنوز در ذهن ها باقی مانده و همه طرفداران ام نایت شیامالان موافق هستند که دهکده اثر ماندگارتری است.

نویسنده: فاطمه دلفانی
حتما عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سینما مدرن باشید! ما در تلگرام و اینستاگرام مطالب متفاوت تری داریم که در سایت نیست!
اینستاگرام ما تلگرام ما
//