آموزش زبان انگلیسی آنلاین فرالن
5/5 - (1 امتیاز)

تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

امروزه تقریبا پرده سبز در تمامی تولیدات سینمایی استفاده می شود. تولید کننگان برای صرفه جویی در هزینه، زمان و ممکن ساختن غیر ممکن از این تکنیک استفاده می کنند.

یک ترکیب پیچیده و حرفه ای از CGI و فیلمبرداری حساب شده در استودیو، می تواند یک نفر را به پرواز درآورد، دو بازیگر را در کنار اسکله ایتالیا قرار دهد در حالی که در بربنک کالیفرنیا هستند یا مارک روفالو را به یک هیولای خشمگین سبز تبدیل کند!

در حالی که CGI می تواند بی روح باشد، اما برای تولید می تواند ارزشمند باشد. حقه تصاویر مینیاتوری و نقاشی های مات هنوز هم جای خود را در صنعت فیلم سازی دارند و در مواردی هم استفاده می شوند. اما CGI  برتری بیشتری دارد که تماشای آن ها قبل از اضافه شدن جلوه های ویژه می تواند جالب باشد.

در ادامه  می توانید چندین تصویر از استفاده پرده سبز در فیلم ها را می بینید.

MAD MAX: FURY ROAD

Mad Max 1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

MALEFICENT

MALEFICENT - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

300: THE RISE OF AN EMPIRE

300 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

PROMETHEUS

PROMETHEUS - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

HUGO

HUGO - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GODZILLA

GODZILLA - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

SIN CITY: A DAME TO KILL FOR

sin city a dame to kill for - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GRAVITY

gravity - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

JUPITER ASCENDING

jupiter ascending - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

ENDER’S GAME

enders game - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE DARK KNIGHT

dark knight - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER

captain america the winter soldier - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE MATRIX

the matrix - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

download 1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهTHE MAN OF STEELavengers - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

man of steel - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

SUPERMAN RETURNS

superman returns1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

4RF23Sr - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

ALICE IN WONDERLAND

alice in wonderland - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE AVENGERS

avengers - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

PIRATES OF THE CARIBBEAN: CURSE OF THE BLACK PEARL

pirates black pearl - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

SPIDER-MAN

SPIDER MAN - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

LINCOLN

LINCOLN - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY

THE HOBBIT - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

 

MAD MAX: FURY ROAD

mad max fury road3 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهmad max fury road2 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه
mad mad fury road real - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهmad max fury road - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GODZILLA

godzilla real - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهgodzilla production - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهGODZILLA REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهGODZILLA PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GUARDIANS OF THE GALAXY

GUARDIANS - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

Guardians Of The GalaXY - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GUARDIANS OF THE GALAXY1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهGUARDIANS OF THE GALAXY - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

RISE OF THE PLANET APES

rise planet of the apes - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

MALEFICENT

MALIFICENT - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

MALEFICENT PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE WOLF OF WALL STREET

THE WOLF OF WALL STREET - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهWOLF2 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

300: RISE OF AN EMPIRE

300 REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه300 PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

FAST AND FURIOUS 6

fast6 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهFast Furious 6 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

WORLD WAR Z

WORLD WAR Z REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهWORLD WAR Z PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE AMAZING SPIDER-MAN 2

AMAZING SPIDERMAN 2 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

TRON: LEGACY

TRON LEGACY REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهTRON LEGACY - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE AVENGERS

avengers1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

avengersPRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

BOARDWALK EMPIRE

boardwalk empire1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهboardwalk empire PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE MONUMENTS MEN

THE MONUMENTS MEN REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهTHE MONUMENTS MEN - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GAME OF THRONES

game of thronesreal1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهgame of thronesPRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

FINAL DESTINATION 5

FINAL DESTINATION 5 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

FINAL DESTINATION 51 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

ROBOCOP 

ROBOCOP REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهROBOCOP PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY

the hobbit an unexp - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE GREAT GATSBY

THE GREAT GATSBY1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه
THE GREAT GATSBY PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

Green screen from the Great Gatsby - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

OZ THE GREAT AND POWERFUL

ozREAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهozPRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE WALKING DEAD

WALKING DEAD REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

WALKING DEAD PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

GRAVITY

gravityREAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهgravity1 - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER

CHRONICLES OF NARNIA REAL - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهCHRONICLES OF NARNIA - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

LIFE OF PI

LIFE OF PI - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژهLIFE OF PI PRODUCTION - تصاویری از تکنیک پرده سبز قبل از اعمال جلوه های ویژه

 منبع: سینما مدرن

مترجم: مسعود جواهری

5/5 - (1 امتیاز)
حتما عضو کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام سینما مدرن باشید! ما در تلگرام و اینستاگرام مطالب متفاوت تری داریم که در سایت نیست!
5/5 - (1 امتیاز)

اینستاگرام ما تلگرام ما
// //