مدرنیسم در سینما

دانلود کتاب فیلم پست مدرن 

نام کتاب/مقاله: فیلم پست مدرن

نویسنده: وحید حیاتی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 14

حجم:  326 کیلوبایت

بیشتر

تعداد نظرات 0 در تاریخ •

کتاب مدرنیسم در سینما 

نام کتاب/مقاله: مدرنیسم در سینما

نویسنده: ویلیام چارلز سیسکا 

مترجم: علاالدین طباطبایی

زبان: فارسی

تعداد صفحات: 24

حجم:  491 کیلوبایت

بیشتر

تعداد نظرات 0 در تاریخ •